O Barskoj plovidbi AD 

Kompanija je osnovana 20. oktobra 2000. godine i poslovala je pod nazivom AD „Putnički terminal“ Bar, koji je 2002. godine, odlukom Skupštine akcionara, promijenjen u Barska plovidba AD Bar.

 

Barska plovidba je od svog osnivanja do decembra 2016. godine svoju osnovnu djelatnost ostvarivala kroz prevoz putnika i vozila ferry brodovima „Sveti Stefan“ i „Sveti Stefan II“ na relacijama između Crne Gore i Italije (Bar – Bari – Bar i Bar – Ankona – Bar). Trenutno, do nabavke novog ferry broda Kompanija posredno održava liniju sa Italijom.

 

Kompanija je takođe vlasnik dva teretna broda tipa Bulk Carrier za prevoz rasutog tereta. Brodovi su nosivosti 36,000 DWT. Izgradnja teretnih brodova „Bar“ i „Budva“, uz podršku Vlade Crne Gore i Ministarstva saobraćaja i pomorstva, završena je 2014. godine u brodogradilištu Jinling u Kini, a preuzeti su 18.09.2014. i 08.10.2014. godine, kada je otpočelo njihovo komercijalno eksploatisanje.


Realizacijom ovog projekta Barska plovidba AD Bar je ojačala svoje pomorske kapacitete i obezbijedila kontinuitet poslovanja.

 

Barska plovidba AD posluje u zgradi putničkog terminala, smještenoj u barskoj luci na koridoru moćnih putničkih i robnih tokova (Budimpešta – Beograd – Bar – Bari).

 

Ovaj objekat u svom sastavu ima brojne uslužne sadržaje: putničku agenciju, restoran, yachting club, poštu, turističku agenciju, špediciju i dr koji putnicima pružaju kompletnu uslugu na proputovanju ka pomenutim odredištima.