• Mi spajamo

    obale

ONLINE
KUPOVINA KARATA

PUTNIČKI
SAOBRAĆAJ

TERETNI
SAOBRAĆAJ

ONLINE
KUPOVINA KARATA

PUTNIČKI
SAOBRAĆAJ

TERETNI
SAOBRAĆAJ

BARSKA PLOVIDBA AD

Kompanija je osnovana 20. oktobra 2000. godine i poslovala je pod nazivom AD „Putnički terminal“ Bar, koji je 2002. godine, odlukom Skupštine akcionara, promijenjen u Barska plovidba AD Bar.


Barska plovidba je od svog osnivanja do decembra 2016. godine svoju osnovnu djelatnost ostvarivala kroz prevoz putnika i vozila ferry brodovima „Sveti Stefan“ i „Sveti Stefan II“ na relacijama između Crne Gore i Italije (Bar – Bari – Bar i Bar – Ankona – Bar). Trenutno, do nabavke novog ferry broda Kompanija posredno održava liniju sa Italijom.

BAR - BAri linija

RED PLOVIDBE

CJENOVNIK

Rezervacija