Opšti uslovi putovanja

Red plovidbe

Vrijeme polaska i dolaska odnosi se na lokalno vrijeme. Ono se može izmijeniti u svako doba bez prethodne najave. Brodar ne odgovara za slučajeve više sile i za sve druge slučajeve koji ne podliježu odgovornosti brodara.

Brodska prevozna karta „Open-date“

Brodska prevozna karta „Open-date“ tj.karta bez definitivne rezervacije važi 12 mjeseci od datuma izdavanja. Bez pravovremenog rezervisanja ne može se dati garancija mjesta za putnike i vozila. Rezervisanje se naročito preporučuje za mjesece jul, avgust i septembar. Ako brodar u međuvremenu poveća cijene, putnik mora doplatiti razliku.

Nestanak karte

Nestanak karte mora se hitno prijaviti agenciji koja je izdala kartu ili ageninciji luke ukrcaja. Povraćaj će se izvršiti tek nakon 180 dana od datuma izdavanja, ukoliko se dokaže da karta nije iskorištena.

Prtljag

Prtljag se može ostaviti u vozilu. Putnici se mole da u kabinu ponesu samo neophodni mali prtljag. Brodar ne preuzima nikakvu odgovornost za novac i stvari od vrijednosti koje se nalaze u putnom prtljagu. Takve stvari od vrijednosti mogu se uz potvrdu deponovati u kancelariju komesara. Za vrijeme vožnje nije dozvoljen pristup spremištu sa vozilima.

Ukrcaj

Putnici sa rezervacijom ili putnom kartom, ne smiju se uputiti direktno na brod, već moraju doći u agenciju u luci ukrcaja najmanje dva sata prije isplovljavanja broda radi potvrđivanja putovanja i obavljanja ukrcajnih formalnosti. Putnici koji nisu ispunili gore navedene uslove, gube pravo na rezervisani kupljeni prevoz, kabinski ležaj ili prevoz putničkog automobila.

Smještaj kućnih ljubimaca na brodu

Psi se na brodu smještaju u određene prostore (boksove). Mačke i druge domaće životinje moraju da budu smještene u kaveze ili korpe koje putnik mora da ponese. Nije dopušteno uvoditi životinje u kabine ili prostorije za boravak.

Cijene

Cijene su izražene u EUR po putniku, za vozilo u pratnji putnika i po putovanju. Lučke takse nisu uključene u cijenu prevoza i putnici ih moraju platiti zasebno. Cijene uključuju pomorski prevoz i usluge na brodu. Cijene ne uključuju hranu, piće, osiguranje putnika, prtljaga ili automobila. Cijene putovanja utvrđene su službenom tarifom i podložne su promjenama. Brodar zadržava pravo da bez prethodne najave promijeni cijene zbog važnih i nepredviđenih razloga. Brodska prevozna karta se ne može prenijeti na druga lica.

Djeca

Mlađa od 4 godine, GRATIS karta. Nemaju pravo na ležaj ili avio sjedište. Svako sledeće dijete iz iste porodice dobija 50% popusta. 50% cijene za djecu od 4 do 12 godina. *Druga osoba plaća samo palubnu kartu.

Posebni uslovi za grupe

Montenegro Lines će Vam dati potrebne informacije o posebnim uslovima/popustima za grupe.

Odustajanje od putovanja i povraćaj prevoznine

Putnik može odustati od putovanja-ugovora ako brod ne započne putovanje u granicama Jadranskog mora odnosno unutrašnjih voda SCG. Otkazivanja i vraćanja podrvrgnuta su sledećim uslovima: A-od 15 dana do 48 sati prije vremena polaska primjeniće se odbitak od 30%. B-od 48 sati do 24 sata prije vremena polaska primijeniće se odbitak od 50%. C-manje od 24 sata prije vremena polaska primijeniće se odbitak od 100%. Odustajanje od putovanja mora se najaviti i ovjeriti kod agencije ukrcaja luke ili agencije koja je kartu izdala.