Na osnovu člana 62, stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) naručilac BARSKA PLOVIDBA AD BAR, oglašava

OBAVJEŠTENJE O JAVNIM NABAVKAMA


JAVNE NABAVKE