Cjenovnik

Cjenovnik

Putnički dio
Teretni dio

Putnički dio

KAT KABINE
COM* Kabina I klase (apartman)
LUX* Kabina (apartman)
AA1* Kabina spoljna sa kupatilom
(jedan krevet + pomoćni)
A1 Kabina spoljna sa kupatilom (jednokrevetna)
AA2 Kabina spoljna sa kupatilom (dvokrevetna)
AA4 Kabina spoljna sa kupatilom (četvorokrevetna)
AB2 Kabina unutrašnja sa kupatilom (dvokrevetna)
AB4 Kabina unutrašnja kupatilom
(četvorokrevetna)
BB2 Kabina unutrašnja, bez kupatila, sa lavaboom
(dvokrevetna)
BB4 Kabina unutrašnja, bez kupatila, sa lavaboom
(četvorokrevetna)
BA2 Kabina spoljna, bez kupatila, sa lavaboom
(dvokrevetna)
BA4 Kabina spoljna, bez kupatila, sa lavaboom
(četvorokrevetna)
D Palubna karta
S Avio sjedište
BAR – BARI
ili obratno
SVETI
STEFAN II
180
210
140
180
-
-
-
-
76
91
69
82
67
80
64
76
58
70
56
67
-
-
-
-
44
48
50
55
KAT TARIFE ZA VOZILA
PKW Auto
MBS Kombi / Minibus
  Bicikli
MOT Motori
ANH Auto prikolica do 3 m
BAH Auto prikolica od 3 - 6 m
BUS50 Autobus 50% kapaciteta
BUS Autobus prazan
BAR – BARI
ili obratno
SVETI
STEFAN II
68
78
114
144
Gratis
Gratis
30
36
35
41
105
120
171
190
225
238
TAKSE
Bar – Bari
Za putnike i auta 7 € + 5 € servis taksa
Za autobuse 18 € + 5 € servis taksa
Cijena van sezone: 01/01/13 - 01/07/13 i 15/09/13 - 31/12/13
Cijena u sezoni: 01/07/13 - 15/09/13
*URAČUNATA CIJENA CIJELE KABINE
(DRUGA OSOBA PLAĆA SAMO PALUBNU KARTU)